DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortak düzenleyeceğimiz XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019’da Antalya’da gerçekleşecektir.


Derneğimizin en önemli eğitim etkinliği olan Kongremize İstanbul Tıp Fakültesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.


Kongremiz, bu yıl da çocuk endokrinolojinin birçok alanını kapsayan zengin bir bilimsel içerikle hazırlanmaktadır. Tartışmalı konular, kanıta dayalı yaklaşımlar, paneller, olgu çözümlemeleri ile bilimsel olarak çok yararlı ve doyurucu olacağına inanıyoruz.


Kongre öncesinde yapılacak V. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik endokrinin temel alanlarını kapsayan interaktif yapısıyla bu hekimlerimiz için toparlayıcı iyi bir başlangıç olacaktır.


XVIII. sini gerçekleştireceğimiz Diyabet Ekibi Kursu, diyabete emek veren tüm sağlık çalışanlarını bir araya getiren ve diyabette temel yaklaşımların yanı sıra ileri düzey bakım ve teknolojik gelişimlerin tartışıldığı bir kurs olarak düzenlenmekte ve zengin içeriği ile bir kongre niteliği taşımaktadır.


Kıdemli yan dal uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlarına yönelik her yıl ek olarak düzenlediğimiz kurs, bu yıl Genetik kursu olarak planlandı. Camiamızda giderek artan genetik çalışmalara yol göstermesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz.


Dernek olarak hedefimiz özellikle gençlerimizin pediatrik endokrin alanında bilimsel düzeylerini geliştirmek ve en önemlisi ufuklarını genişleterek motivasyonlarını artırmak ve kanıta dayalı yaklaşım ve uygulamaların temelini sağlamlaştırmaktır.


Üyelerimizden gelen sözlü ve poster bildirileri kuşkusuz kongremizin bilimsel düzeyini daha da yükseltecek ve yeni çalışmalara öncülük edecektir.


Kuşkusuz kongremizin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli nokta sizlerin katılımı ve desteği olacaktır.


Saygılarımla
Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Düzenleme Kurulu


  Dernek ve Kongre Başkanı
 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

 • Kongre Sekreterleri
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu

 • Üyeler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Cengiz Kara
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Erdal Eren


Bilimsel Kurul

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. D. Cengiz Kara
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Serap Turan


KURS DÜZENLEME KURULLARI

  XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU
  Yönetim Kurulu
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Uzm. Hemşire Saliha Yılmaz
 • Uzm. Diyetisyen Yasemin Atik
 • Uzm. Psikolog Derya Toparlak

 • Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Uzm. Hemşire Günay Demir (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Doç. Dr. Alev Keser (Diyetisyen)
 • Dr. Diyetisyen Beyza Eliuz Tipici (Diyetisyen)
 • Gülsen Aytar Yılmaz (Sosyal Hizmet Uzmanı)

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU
 • Prof. Dr. Murat Aydın
 • Prof. Dr. Abdullah Bereket
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Cengiz Kara (Koordinatör)
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)
 • Prof. Dr. Tülay Güran
 • Doç. Dr. Korcan Demir

GENETİK KURSU
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Prof. Dr. Hüseyin Onay
 • Doç. Dr. Tahir Atik


ANA KONULAR

 • Diyabetin Tanı, Tedavi ve İzleminde Yenilikler
 • Boy Kısalığında Kimlerden ve Hangi Genetik Testleri İsteyelim ?
 • Preterm Bebeğin Endokrin Sorunları
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi Tedavisinde Yeni Görüşler
 • Klinefelter Sendromu İzleminde Yenilikler
 • Steroidogenezisteki Alternatif Yolaklar ve Çocuklarda Klinik Yansımaları
 • Adolesanın Jinekolojik Sorunları
 • Pediatrik Endokrinolojide Tartışmalı Konular
 • Yeni Uzlaşılar ve Yeni Tedaviler

KONGRE DUYURU


KURS PROGRAMI


Genetik Kursu


XVIII. Diyabet Ekibi Kursu

XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

SALON A
08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı: Prof. Dr. Hülya Günöz
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09.00 - 09:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rüveyde Bundak
                                   Prof. Dr. Ece Böber

Olgularla Diyabet Tipleri
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
09:30 - 10:30 Tip 1 Diyabette İnsülin Direncini Nasıl Yönetelim?

Hekim Gözüyle

Prof. Dr. Hakan Döneray

Diyetisyen Gözüyle
Dr. Diyetisyen Beyza Eliuz Tipici
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Şıklar
                                   Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu

Tip 1 Diyabetin Beslenme Tedavisinde Karbonhidratların Rolü, Ne Kadar Tüketilmeli?

Düşük Karbonhidrat Tüketiminin Akut ve Kronik Metabolik Etkileri

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

Normal Karbonhidrat Tüketiminin Akut ve Kronik Metabolik Etkileri
Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
11:30 - 12.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan

Diyabette Sağlık Okur Yazarlığı
Prof. Dr. Seçil Özkan
12:00 - 12:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran Darcan

Dünyada ve Ülkemizde Diyabet Eğitimi; Örnek Eğitim Modellerinin Sunumu Dünyadaki Örnekler ve Sonuçları:
Doktor Öğretim Üyesi Çağrı Çövener

Ülkemizden Eğitim Modeli Örnekleri
Diyabet Eğitim Hemşiresi Kader Saran
Uzm. Diyabet Eğitim Hemşiresi Nurdan Yıldırım

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme:
Prof. Dr. Seçil Özkan
12:45 - 14:30 Öğle Yemeği/Poster Sunumları: Poster Bildiriler: (DP-01 : DP-12)
Poster Başkanları:
  Doç. Dr. Nur Peltek Kendirci
                                   Doç. Dr. Ahmet Uçaktürk
                                   Doç. Dr. Atilla Çayır
                                   Doç. Dr. Ayşe Derya Buluş
14:30 - 15:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek
                                   Uzm. Psikolog Derya Toparlak

Adolesan Diyabetinde Öne Çıkan Sorunlar ve Yönetimi Beslenme Sorunları ve Diabulimia
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler

Psikolojik Sorunlar
Psikolog Meriç Onbaşıoğlu
15:15 - 15:30 Kahve Arası

15:30 - 16:30 Diyabet Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Prof. Dr. Firdevs Baş

[DS-01]
Tip 1 diyabetli adolesanlarda web tabanlı egzersiz eğitiminin uygulanabilirlik ve yararlılığının değerlendirilmesi
Seltap Gülcü1, Sevda Arslan2, Ilknur Arslanoglu3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
2Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi


[DS-02]
Tip 1 Diyabetes Melllitus Tanılı Adolesanların Bilgi Düzeylerinin; Hba1c ve Yaşam Kalite Skoruna Etkisinin Değerlendirilmesi
Melikşah Keskin1, Nurdan Yıldırım1, Semra Çetinkaya1, Zehra Aycan2
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

[DS-03]
Diyabetle yaşamın kolaylaştırılmasında kurumsal sosyal desteğin rolü. Devlet bu konunun neresinde?
Gülşen Aytar1, Ilknur Arslanoglu2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

[DS-04]
Tip 1 Diyabetli Ergenlerde Ebeveyn İzleminin Diyabet Davranışlarına Etkisi
Çağrı Çövener Özçelik1, Nagihan Semin1, Eda Aktaş2, Saliha Yılmaz3
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

[DS-05]
Tip 1 Diyabetli Olan Diyetisyenlerin ve Diyetisyen Adaylarının Tip 1 Diyabet tedavisine Bakışları ve Tutumları
Tuğba Gökçe, Ecem Can, Serra Muradoğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Şükrü Hatun
Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, İstanbul

[DS-06]
Tip 1 Diyabetli Çocuklara Ve Ailelerine Verilen Diyabet Eğitiminde Ölçme Değerlendirme: Pilot Çalışma
Zehra Aycan1, Tuğba Çetin1, Şenay Savaş Erdeve2, Nurdan Yıldırım2, Semra Çetinkaya2, Hatice Çolak2, Zeynep Şıklar1, Merih Berberoğlu1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara

[DS-07]
Aralıklı Glukoz Ölçüm Sistemi (iCGM) Kullanan Tip 1 Diyabet Olgularda Raporların Değerlendirilmesi
Erdal Eren, Yasemin Denkboy Öngen, Özgecan Demirbaş, Ömer Tarım
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Endokrinoloji BD, Bursa

[DS-08]
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Didem Ardıçlı1, Derya Buluş2, Melike Köksal2
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği; Ankara
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği; Ankara
16:30 - 17:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Diyabet Grubundaki Projeler ve Çıktıları

Okulda Diyabet Projesi:
Prof. Dr. Şükrü Hatun

Gezici Diyabet Bakımı Projesi:
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

Tip 1 Diyabet Kohort Çalışma:
Uzm. Dr. Nursel Muratoğlu Şahin
17:15 - 18:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
                                   Diyabet Eğitim Hemşiresi Saliha Yılmaz

Olgularla İnsülin Kullanımı; Beyin Fırtınası:
Prof. Dr. Pınar İşgüven
Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım

XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU | 18 Nisan 2019 – Perşembe

SALON A
SALON C
08:30 - 10:00 KURS 1
İnsülin İnfüzyon Pompa ve CGMS Kursu

Doç. Dr. Ergun Çetinkaya
Hemşire Cansu Yücel
KURS 2
CGMS Sonuçları İnsülin ve Beslenme Tedavisine Nasıl Yön Verir

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt. Tuğba Gökçe
10:00 - 10:30 Kahve Arası
SALON C
SALON A
10:30 - 12:00 KURS 2
CGMS Sonuçları İnsülin ve Beslenme Tedavisine Nasıl Yön Verir

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt. Tuğba Gökçe
KURS 1
İnsülin İnfüzyon Pompa ve CGMS Kursu

Doç. Dr. Ergun Çetinkaya
Hemşire Cansu Yücel
12:00 - 13:15 Öğle Yemeği


V. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu

ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

SALON C
08.30 - 08:45 Kurs Açılışı ve Tanışma
08:45 - 09:30 Temel Genetik Kavramlar ve Testler Doç. Dr. Tahir Atik
09:30 - 10:15 Dizi Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Hüseyin Onay
10:15 - 10:30 Ara
10:30 - 11:15 Dizi Analizi Sonuçlarının Yorumlanması Mutasyonların Adlandırılması
(Olgu Örnekleri ile)
Doç. Dr. Tahir Atik
11:15 - 12:00 Veri Tabanlarının Kullanımı Prof. Dr. Hüseyin Onay
12:00 - 13:00 Öğle yemeği
13:00 - 14:00 Endokrinolojide Ne Zaman- Hangi Genetik Test İstenmeli ? (Olgu Örnekleri ile ) Doç. Dr. Samim Özen
14:00 - 15:30 Olgu Örnekleri ile ve Mutasyonların Değerlendirilmesi Doç. Dr. Tahir Atik
15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Katılımcıların Örnek Olguları ile Genetik Sonuçlarının Uygulamalı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Onay
Doç. Dr.Samim Özen
Doç. Dr. Tahir Atik
17:00 - 17:30 Endokrin Hastalıklarda Genetik Çalışma Planlanma ve Proje Olanakları Prof. Dr. Hüseyin Onay
17:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

SALON B
08:45 - 09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09:00 - 10:30 Büyüme
09:00 - 09:30 Kısa boy Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
09:30 - 10:00 Büyüme hormonu tedavisi Prof. Dr. Feyza Darendeliler
10:00 - 10:30 Kemik yaşının değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayhan Abacı
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 12:30 Tiroid
11:00 - 11:45 Hipotiroidi Prof. Dr. Cengiz Kara
11:45 - 12:30 Hipertiroidi Prof. Dr. Pınar İşgüven
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 15:00 Puberte
13:30 - 14:15 Erken Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
14:15 - 15:00 Geç Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
16:00 - 16:45 46,XX Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran
16:45 - 17:30 46,XY Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 18 Nisan 2019 – Perşembe

SALON B
09:00 - 10.20 Endokrin Aciller
09:00 - 09:40 Diyabet ketoasidozu Prof. Dr. Şükrü Hatun
09:40 - 10:20 Adrenal kriz Doç. Dr. Korcan Demir
10.20 - 10.40 Ara
10.40 - 12.20 Olgu Sunumları
10:40 - 10:50 Olgu 1: Yapısal büyüme gecikmesi olan küçük çocuk
10:50 - 11:00 Olgu 2: Yapısal büyüme-puberte gecikmesi olan ergen
11:00 - 11:10 Olgu 3: Prematür pubarşlı kız
11:10 - 11:20 Olgu 4: Erkence ergenliği olan kız
11:20 - 11:30 Olgu 5: Kuşkulu genitalya ile doğan bebek (46,XY)
12:30 - 11:40 Olgu 6: Amenore/virilizasyon ile başvuran kız (46,XY)
11:40 - 11:50 Olgu 7: Doğumsal hipotiroidizmli bebek
11:50 - 12:00 Olgu 8: Hipertiroidizm olan hasta
12:00 12:10 Olgu 9: Adrenal kriz ile başvuran hasta
12:10 - 12:20 Olgu 10: Ketoasidoz ile başvuran hasta
12:20 - 12:30 Kapanış ve Değerlendirme Prof. Dr. Cengiz Kara
ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU KATILIM KOŞULLARI
Başvuru adresi: info@upek2019.org
Başvuru son tarihi: 1 Şubat 2019
Katılım koşulları:
• Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.
• Çocuk Endokrinolojisi uzmanlığını almış dernek üyeleri katılabilecektir.
• Kursa katılım formu doldurarak başvuru yapılması istenmektedir.
• Kursa kabul edilme başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
• Kursa kabul edilen katılımcılar eğitim sırasında kullanmak üzere en az 1 olgunun tanısı/ön tanısını içeren kısa klinik bilgileri ve genetik sonuç raporunu 15 Mart 2019 tarihine kadar info@upek2019.org adresine göndermeleri gereklidir.
• Katılımcıların kurs sırasında kullanmak üzere kendi bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.

BİLİMSEL PROGRAM


18 NİSAN 2019 - PERŞEMBE

SALON A
13:15 - 13:30 Açılış
DİYABET KURSU - KONGRE ORTAK OTURUMU
KONFERANS: YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK: HbA1C YETERLİ Mİ? Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. Rüveyde Bundak
13:30 - 14:15 Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek
PANEL: MONOJENİK DİYABETLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Peyami Cinaz
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu
14:15 - 14:45 Yenidoğan Diyabetinin Tanı ve Tedavisi Doç. Dr. Erdal Eren
14:45 - 15:15 MODY’lerin Tanı ve Izleminde Yenilikler Prof. Dr. Zehra Aycan
15:15 - 15:45 Kahve Arası PEDTalks (15:30 - 15:40)
PANEL: DİYABETTE BESLENME Moderatör ve Yorumlayıcısı:
Prof. Dr. Şükran Darcan
15:45 - 16:05 Karbonhidrat Sayımı Doç. Dyt. Alev Keser
16:05 - 16:20 Yağ ve Protein Sayımı Uzm. Dyt. Yasemin Atik Altınok
16:20 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:00 UYDU SEMPOZYUM - ASCENSIA DİYABET ÜRÜNLERİ Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Günöz
Akıllı Kapiller Kan Şekeri İzlem Sistemleri Diyabet Yönetimini Ne Kadar Etkiliyor ? Prof. Dr. Şükran Darcan
KONFERANS: İŞLENMİŞ GIDALAR VE DİYABETES MELLİTUS: İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİ İÇEREN GIDALAR Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oya Ercan
Prof. Dr. Bumin Dündar
17:00 - 17:30
Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer
17:30 - 18:30 Diyabet ve Obezite Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşehan Akıncı, Prof. Dr. Aysun Bideci

[DOS-01]
Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve okul hemşirelerinin diyabetli çocukların okulda bakımı konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Tuğba Gökçe1, Sibel Sakarya2, Serra Muradoğlu1, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Ecem Can1, Mehmet Fatih Kurtulmuş3, Murat Gülşen4, Zehra Aycan5, Feyza Darendeliler6, Şükrü Hatun1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi, İstanbul
4Milli Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
6İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

[DOS-02]
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Sensör ile Güçlendirilmiş İnsülin İnfüzyon Sistemleri Glisemik Değişkenliği Etkiliyor mu?

Ferda Evin Gürkan, Günay Demir, Hafize Çetin, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen
Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

[DOS-03]
75 g oral glikoz tolerans testi ile yükleme sonrası bakılan 1. saat glikoz seviyesi aterosklerozu öngörmede yeni bir risk faktörü mü?

Suna Kılınç1, Tuna Demirtaş2, Zeynep Atay3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinolojisi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi

[DOS-04]
Tip 1 Diyabetes Mellituslu çocuklarda nefropati tanısı için kullanılmakta olan mikroalbuminüri sınırı uygun mu?

Aydilek Dağdeviren Çakır1, Seha Kamil Saygılı2, Nur Canpolat2, Dildar Konukoğlu3, Hande Turan1, Salim Çalışkan2, Lale Sever2, Oya Ercan1, Olcay Evliyaoğlu1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

[DOS-05]
Obez çocuk ve adolesanlarda FGF-21 düzeyinin glukoz metabolizması ve kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisinin araştırılması

Filiz Akduman1, Zeynep Şıklar2, Elif Özsu2, Özlem Doğan3, Metin Kır4, Merih Berberoğlu2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
4Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

[DOS-06]
Deneysel Diyabette kan ve lenf lipid bileşiminin değişimi ile lenf akış hızı arasındaki bağlantı

Gülnare Hilal İbrahimova, Aida Cabbar Aliyeva, Malahat Bahtiyar Talışinskaya, Sabir Cahan Aliyev, Yakub Cavad Mammadov
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Patolojik Fizyoloji Anabilim Dalı, Bakü

[DOS-07]
Obez çocuklarda serum nörotensin düzeyinin metabolik parametreler ve yeme davranışı ile ilişkisi

Gülten Cingöz1, Gonca Özyurt2, Hamide Uzun3, Özlem Gürsoy Çalan4, Tuncay Küme4, Bumin Nuri Dündar5, Gönül Çatlı5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
5Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir
18:30 - 19:00
Açılış Töreni
19:00 - 19:30
Geçmişe Dalış: Türkiye’nin Sualtı Mirası Prof. Dr. Ufuk Kocabaş
21.00
Endofelek Yarışma Programı Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cengiz Kara
Uzm. Dyt. Beyza Eliuz Tipici

19 NİSAN 2019 - CUMA

07:30 - 09:00 Sınav (SALON C)
08:00 - 09:00 Çalışma Grubu Toplantıları
SALON A
PANEL: YENİDOĞANIN ENDOKRİN SORUNLARI Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Ece Böber
09:00 - 09:20 Preterm Bebeğin Tiroid Fonksiyon Bozuklukları Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
09:20 - 09:40 Preterm/SGA Bebek Büyümesi Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
09:40 - 10:10 Term Bebeğin TSH Yüksekliğini Nasıl Yönetelim? Prof. Dr. Alev Özön
10:10 - 10:20 Genel Tartışma
10:20 - 10:50 Kahve Arası PEDTalks (10:35 - 10:45)
PANEL: ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE KLİNEFELTER SENDROMU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erol Bolu
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
10:50 - 11:15 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Prof. Dr. Merih Berberoğlu
11:15 - 11:40 Erişkin Dönemi Prof. Dr. Güzin Fidan Yaylalı
KONFERANS: NOVEL ALTERNATE PATHWAYS IN STEROIDOGENESIS AND CLINICAL ASSOCIATIONS IN CHILDREN Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ömer Tarım
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
11:40-12:25 Prof. Dr. Richard Auchus
12:25 – 13:30 Öğle Yemeği
VAKA TARTIŞMASI: ÇOCUKLUK ÇAĞI VAKALARINDA LEPTİN EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİ Moderatör:
Prof. Dr. Murat Aydın
13:30 - 14:00 Genel Bilgi Prof. Dr. Murat Aydın
Vaka Sunuları Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Doç. Dr. Samim Özen
Doç. Dr. Leyla Akın
14:00 - 14:45 UYDU SEMPOZYUMU - NOVO NORDİSK Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Turner Sendromu tedavisinde: kılavuzlar ve güncel yaklaşımlar ışığında klinik deneyimler Prof. Dr. Theo C. J. Sas
ENDOKRİNDE YUVARLAK MASA TARTIŞMALARI Moderatör:
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
Prof. Dr. Hüseyin Onay
14:45 - 14:55 Obez Çocuklarda Büyüme Hormonu Testlerini Nasıl Değerlendirelim? Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve
14:55 - 15:05 GnRH Analogları Büyüme Hormonu Tedavisi Yanında Gerekli midir? Doç. Dr. Gönül Çatlı
15:05 - 15:15 Turner Sendromu Fenotipi Varlığında Klasik Karyotip Analizi Normal Olan Vakada Tanı Testlerini Nasıl İlerletelim ? Doç. Dr. Doğa Türkkahraman
15:15 - 15:25 Turner Sendromunda Gizli Y Kromozomu Nasıl Taranmalıdır? Doç. Dr. Korcan Demir
15:25 - 15:35
Genel Tartışma
15:35 - 16:05 Kahve Arası PEDTalks (15:50 - 16:00)
KONFERANS: KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ DIŞI 46, XX CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
Prof. Dr. Ayhan Abacı
16:05 - 16:35
Prof. Dr. Tülay Güran
KISA GEZİNTİ: KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ TEDAVİSİNDE YENİ GÖRÜŞLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İffet Bircan
Prof. Dr. Yaşar Cesur
16:35 - 16:55
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
16:55 - 17:40 UYDU SEMPOZYUMU - ABBVIE Oturum Baskanı:
Prof.Dr.Abdullah Bereket
Santral Puberte Prekoks Tedavisine Genel Yaklasım Prof. Dr. Murat Aydın
Santral Puberte Prekoks Tedavisinde Leuprolide Asetat Tedavisi Etkinliği ve Takibi Prof. Dr. Gülay Karagüzel
17:40 - 18:40
Sözel Bildiriler (A1) (Salon A)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nazlı Gönç, Prof. Dr. Orhun Çamurdan


[S-01]
Cinsiyet Gelişim Bozukluklarında Cinsiyet Kararı: 20 Yıllık Deneyim

Fatih Gürbüz1, Murat Alkan2, Gonca Çelik3, Atıl Bişgin4, Necmi Cekin5, Ali Kemal Topaloğlu1, Ünal Zorludemir2, Ayşe Avcı3, Bilgin Yüksel1
1çukurova üniversitesi tıp fakültesi çocuk endokrinolojisi bilim dalı 2çukurova üniversitesi tıp fakültesi çocuk cerrahisi ana bilim dalı 3çukurova üniversitesi tıp fakültesi çocuk psikiyatrisi ana bilim dalı 4çukurova üniversitesi tıp fakültesi tıbbi genetik ana bilim dalı 5çukurova üniversitesi tıp fakültesi adli tıp ana bilim dalı

[S-02]
46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Hastalarının Genetik Etyolojisinin Değerlendirilmesi

Şükran Poyrazoğlu1, Agharza Aghayev2, Güven Toksoy2, Birsen Karaman2, Şahin Avcı2, Umut Altunoğlu2, Melek Yıldız1, Zehra Yavaş Abalı1, Firdevs Baş1, Seher Başaran2, Oya Uyguner2, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tibbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

[S-03]
Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Klinik Ve Genetik Özelliklerinin Değerlendirilmesi- Tek Merkez Deneyimi

Samim Özen1, Aysun Ata1, Hüseyin Onay2, Selin Uzun3, Damla Gökşen1, Ferda Özkınay2, Nazlı Burcu Özbaran4, İbrahim Ulman5, Şükran Darcan1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, izmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

[S-04]
Uzun ve zorlu bir süreç: Cinsiyet kimlik hoşnutsuzluğu olan bireylerin izlemi

Esin Karakılıç Özturan1, Aslı Derya Kardelen Al1, Ayşe Pınar Öztürk1, Şükran Poyrazoğlu1, Firdevs Baş1, Ayşe Burcu Ayaz2, Şahika Yüksel3, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Büyüme-Gelişme Ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı,İstanbul
2Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı,İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi,İstanbul

[S-05]
Normosmik ve Anosmik İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizmde PLXNA1 Varyanlarının Prevalansı ve İlişkili Fenotipleri

Leman Damla Kotan1, Emregül Işık2, İhsan Turan1, Eda Mengen3, Gamze Akkuş4, Mehmet Taştan1, Fatih Gürbüz1, Bilgin Yüksel1, Ali Kemal Topaloğlu5
1Çukurova Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Adana
2Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi, Gaziantep
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi, Ankara
4Çukurova Üniversitesi, İç Hastalıkları - Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Adana
5Çukurova Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Adana; University Of Mississippi Medical Center, Department Of Neurobiology And Anatomical Sciences, Mississippi

[S-06]
Santral Puberte Prekoks, Periferik Puberte Prekoks ve Prematür Telarşta AMH Düzeyleri İle GnRH Uyarısına AMH Yanıtı

Nursel Muratoğlu Şahin, Aslıhan Araslı Yılmaz, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Ankara

[S-07]
Minipuberte Fizyolojisinde Makorin Ring Finger Protein 3(MKRN3)'ün Rolü

Zeynep Atay1, Enver Atay2, Suna Kılınç3, Gözde Ülfer4, Türkan Yiğitbaşı4, Çağrı Çakıcı4, Murat Turan5, Pakize Yiğit6, Ömer Ceran2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji BD
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Pediatri ABD
3İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Biyokimya ABD
5İstanbul Özel Koşuyolu Medipol Hastanesi, YDYBÜ
6İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bölümü Biyoistatistik ve tıp bilişimi AD

[S-08]
Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Hedeflenmiş Moleküler Genetik Tanı ve Sorumlu Aday Genlerin Araştırılması

Samim Özen1, Damla Gökşen1, Esra Işık2, Ferda Evin Gürkan1, Hüseyin Onay3, Bilçağ Akgün3, Aysun Ata1, Tahir Atik2, Ferda Özkınay2, Şükran Darcan1, Özgür Çoğulu2
1Ege Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Çocuk Genetik Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı

[S-09]
Alkalen fosfataz (alp) değeri düşük olan ve klinik olarak hipofosfatazya düşünülen olgularda moleküler tanının araştırılması

Mehmet Bilal Aracı1, Bilçağ Akgün1, Tahir Atik1, Esra Işık1, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Ferda Özkınay1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana BD, Çocuk Genetik Hastalıkları BD, İzmir 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Ana BD, İzmir


(Salon B) Kısa Sözel Bildiriler (B1)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Kınık, Prof. Dr. İlker Tolga Özgen


[KS-01]
Gebelik haftasına göre küçük bebekler: SGA tanımını gözden geçirmek gerekli mi?

Saygın Abalı1, Serdar Beken2, Ayşe Korkmaz Toygar2, Serap Semiz1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Endokrinolojisi BD
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Neonatoloji BD

[KS-02]
Ağır Büyüme Geriliği Olan 3-M Sendromlu Vakalarda Klinik Özellikler Ve Büyüme Hormonu Tedavisinin Etkisi

Ayşe Pınar Öztürk1, Umut Altunoğlu2, Esin Karakılıç Özturan1, Güven Toksoy2, Şükran Poyrazoğlu1, Firdevs Baş1, Oya Uyguner2, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

[KS-03]
Hiperprolaktinemili Olguların Başvuru Özelliklerinin, Klinik İzlem Verilerinin ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Şervan Özalkak1, Elvan Bayramoğlu1, Şenay Savaş Erdeve1, Semra Çetinkaya1, Zehra Aycan2
1SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

[KS-04]
Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Patolojik Değerlendirmelerin İlişkisi, Retrospektif Tek Merkezli Çalışma

Emine Çamtosun1, Ayşehan Akıncı1, Nurdan Çiftci1, Hasan Gökçe2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Malatya
2inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Malatya

[KS-05]
Konjenital hipotiroidi tanılı ailevi vakalarda genetik etiyolojinin araştırılması

Aslı Derya Kardelen Al1, Fatma Büşra Işık2, Esin Karakılıç Özturan1, Mavi Deniz Sözügüzel2, Ayşe Pınar Öztürk1, Şükran Poyrazoğlu1, Cüneyd Parlayan2, Hakan Cangül3, Firdevs Baş1, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

[KS-06]
Subklinik hipotiroidi’li prepubertal kız çocuklarında serum TSH düzeyinin over boyutuna etkisi

Özgül Yiğit1, Tuğba Karakuş Sert1, Deniz Ekinci2, Ayşegül Kırankaya3, Suna Kılınç4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi

[KS-07]
Ulusal Tarama Programından Yönlendirilen Olgularda Konjenital Hipotiroidi Tanı Oranı, Tanı Zamanı Ve Etyolojik Dağılımın Değerlendirilmesi

Zeynep Donbaloğlu1, Şenay Savaş Erdeve2, Semra Çetinkaya2, Zehra Aycan2
1SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

[KS-08]
On Yıllık Veriler ile Doğuştan Hipotiroidinin En Sık ve Geçici Nedeni: İyot Yüklenmesi

Mehmet Keskin1, Berat Çolak2, Emel H. Aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

[KS-09]
Diyabetik Ketoasidozlu Çocuklarda Acil Servise Nakil Sırasındaki Yönetimin Prognoza Etkileri

Caner Turan1, Elif Gökçe Basa2, Ali Yurtseven1, Eren Erseven1, Damla Gökşen3, Samim Özen3, Eylem Ulaş Saz1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

[KS-10]
İnsülin pompası tip 1 diyabetli çocuklarda neyi değiştiriyor? Bir yıllık klinik izlem sonuçları
Muhammet Mesut Nezir Engin, Ilknur Arslanoglu, Şengül Cangür
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

[KS-11]
Monogenik Obezite Düşünülen Çocuklarda Fenotipik ve Genotipik Özellikler
İlkay Ayrancı1, Gönül Çatlı2, Berna Eroğlu Filibeli1, Elif Yiğit Gülşahin3, Berk Özyılmaz4, Hayrullah Manyas1, Bumin Dündar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği
2Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

[KS-12]
D Vitamini Bağımlı Raşitizm Tip IA Hastalarımızda CYP27B1 Analizi

Sare Betül Kaygusuz1, Tarık Kırkgöz1, Mehmet Eltan1, Zehra Yavaş Abalı1, Pınar Ata2, Tülay Güran1, Abdullah Bereket1, Serap Turan1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik BD
Poster Bildiriler (A1) (PA-01 : PA-28) (Poster Alanı)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek, Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu, Doç. Dr. İhsan Esen, Doç. Dr. Leyla Akın, Doç. Dr. Heves Kırmızıbekmez,
Doç. Dr. Mehmet Poyraz, Doç. Dr. Mesut Parlak, Doç. Dr. Selda Ayça Altınçık
Poster Bildiriler (B1) (PB-001 : PB-075) (Poster Alanı)

20 NİSAN 2019 - CUMARTESİ

SALON A
08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Firdevs Baş
KISA GEZİNTİ: ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR ve TEDAVİLER RAPORU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Enver Şimşek
Prof. Dr. Behzat Özkan
08:30 - 08:50 Psödohipoparatiroidi Uzlaşı Raporu Prof. Dr. Serap Turan
08:50 - 09:10 Bifosfanat Tedavi Uzlaşı Raporu Prof. Dr. Zerrin Orbak
09:10 - 09:30 X’e Bağlı Hipofosfatemik Raşitizmde Yeni Tedaviler Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
09:30 - 09:40 Tartışma
09:40 - 10:25 UYDU SEMPOZYUMU - NOVO NORDISK Prof. Dr. Şükrü Hatun
Diyabette İnsülin Tedavisinin Akıllı ve Kolay Yolu – Ko-formülasyon Prof. Dr. Serap Turan
10:25 - 10:55 Kahve Arası PEDTalks (10:40 - 10:50)
KONFERANS: GENETIC TESTING FOR SHORT STATURE: WHO AND HOW Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Sema Akçurin
10:55 - 11:45 Prof. Dr. Jan-Maarten Wit
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13.00 - 14:00
(Salon A)Sözel Bildiriler (A2)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdal Adal, Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek


[S-10]
IGF1 Reseptör Defektinin Prenatal Başlangıçlı Büyüme Geriliği Olan Çocuklardaki Sıklığı ve Değişken Klinik Özellikleri

E Nazlı Gönç1, Z. Alev Özön1, Sümeyra Oğuz3, Serkan Kabaçam2, Özlem Pelin Şimşek2, Eda Utine2 Ayfer Alikaşifoğlu1, Nurgün Kandemir1, Mehmet Alikaşifoğlu3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Genetik Bilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

[S-11]
Boy Kısalığının Genetik Etiyolojisinin Araştırılması

Birsen Karaman1, Firdevs Baş2, Adam Najafli1, Şahin Avcı1, Aslı Kardelen Al2, Güven Toksoy1, Umut Altunoğlu1, Şükran Poyrazoğlu2, Oya Uyguner1, Feyza Darendeliler2, Seher Başaran1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

[S-12]
Normal yerleşimli tiroid bezi olan primer doğumsal hipotiroidi olgularında tedavi dozunun kalıcı ve geçici hipotiroidiyi erken belirlemedeki rolü

Emine Dilek1, Diğdem Bezen2, Selçuk Korkmaz3, Filiz Tütüncüler1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Edirne
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı

[S-13]
Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Olguların Klinik Bulguları İle Moleküler Analiz Sonuçları Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

Gizem Çilsaat1, Güven Toksoy2, Umut Altınoğlu2, Firdevs Baş1, Birsen Karaman2, Şükran Poyrazoğlu1, Oya Uyguner2, Seher Başaran2, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

[S-14]
21-Hidroksilaz eksikliği tanılı 113 hastanın mutasyon dağılımları ve fenotip-genotip ilişkisi

İhsan Turan1, Mehmet Taştan2, Duygu Düzgünce Boğa3, Fatih Gürbüz3, Leman Damla Kotan2, Abdullah Tuli3, Ali Kemal Topaloğlu2, Bilgin Yüksel2
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

[S-15]
Triple A sendromunda Geniş Semptom Aralığı: Güney Doğu Anadolu'da Tek Merkez Deneyimi

Recep Polat1, Ala Üstyol2, Ebru Tunçez3, Tülay Güran4
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Sakarya
2Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Şanlıurfa
3Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

[S-16]
Çocuklarda adrenal fonksiyonların belirlenmesinde intramuskuler kısa süreli ACTH testi: Etkin ve güvenilirdir

Elif Özsu, Zeynep Şıklar, Esra Bilici, Ayşegül Ceran, Rukiye Uyanık, Tuğba Çetin, Zehra Aycan, Merih Berberoğlu
Ankara Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

[S-17]
Prader –Willi Sendromu tanılı hastaların klinik özelliklerinin ve büyüme hormonu tedavisine yanıtlarının değerlendirilmesi

Olcay Evliyaoğlu1, Aydilek Dağdeviren Çakır1, Firdevs Baş2, Onur Akın3, Zeynep Şıklar4, Bahar Özcabı5, Merih Berberoğlu4, Aslı Derya Kardelen2, Elvan Bayramoğlu6, Şükran Poyrazoğlu2, Murat Aydın7, Ayça Ergül Türel8, Damla Gökşen9, Semih Bolu10, Zehra Aycan6, Beyhan Tüysüz11, Oya Ercan1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi,Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Samsun
8Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kırıkkale
9Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,İzmir
10Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,Düzce
11İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Genetik Bilim Dalı, İstanbul


(Salon B) Kısa Sözel Bildiriler (B2)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halil Sağlam, Prof. Dr. Ayça Törel Ergür


[KS-13]
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetal Anogenital Mesafeye Etkisi

Deniz Özalp Kızılay1, Cansever Aydın2, Ayşe Pakel Aydın2, Hale Ünver Tuhan1, Özgür Olukman2
1Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İzmir
2Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

[KS-14]
Prenatal Bisfenol A ve Ftalat Maruziyetinin Yenidoğanda Üreme Sistemi ve Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Belma Kocer Gumusel1, Pınar Erkekoğlu2, Aylin Balcı2, Ünzile Sur3, Gizem Özkemahlı4, Derya Buluş5, Emre Günakan6, Yüksel Kurban6
1Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
3Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
4Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
5Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi Ankara
6Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi Ankara

[KS-15]
Erkek Yetiştirilen 46,XX Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazili Olguların Değerlendirilmesi

Senay Savas Erdeve1, Semra Çetinkaya1, Elif Özsu2, Zeynep Şıklar2, Merih Berberoğlu2, Meliha Demiral3, Edip Ünal3, Mehmet Nuri Özbek3, Fatih Gürbüz4, Bilgin Yüksel4, Olcay Evliyaoğlu5, Nesibe Akyürek6, Zehra Aycan1
1SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
3Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
6SBÜ, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği

[KS-16]
Konjenital adrenal hiperplazi olgularının klinik ve laboratuar özelliklerinin değerlendirilmesi

Özge Köprülü1, Sezer Acar1, Özlem Nalbantoğlu1, Gülçin Arslan1, Beyhan Özkaya1, Filiz Hazan2, Semra Gürsoy2, Behzat Özkan1
1S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği,İzmir
2S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü, İzmir

[KS-17]
Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ile takip ettiğimiz olguların klinik ve genetik özellikleri

Ayça Selda Altıncık, Bayram Özhan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,Denizli

[KS-18]
Erken ergenlik vakalarında kemik yaşı değerlendirilmesi ve tahmini boy hesabı ile ilgili sınırlılıklar: Otomatik kemik yaşı değerlendirme (BoneXpert) bir çözüm olabilir mi?

Gül Yeşiltepe Mutlu1, Merve Çapacı2, Gizem Uzunköprü2, Şükrü Hatun1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

[KS-19]
İdiyopatik santral puberte prekokslu kız çocuklarında GnRH analog tedavisi vücut kitle indeksini etkiliyor mu?

Doğuş Vurallı, Zeynep Alev Özön, Elmas Nazlı Gönç, Ayfer Alikaşifoğlu, Nurgün Kandemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

[KS-20]
Santral puberte prekokslu kızlarda etyolojiye yönelik santral görüntüleme kimlere yapılmalıdır?

Doğuş Vurallı, Elmas Nazlı Gönç, Ayfer Alikaşifoğlu, Nurgün Kandemir, Zeynep Alev Özön
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

[KS-21]
PolikistikOver Sendromlu AdolesanlardaFetuin A Düzeyinin Patofizyolojik Rolünün Değerlendirilmesi

Elvan Bayramoğlu1, Semra Çetinkaya1, Şervan Özalkak1, Erdal Kurnaz1, Gülşah Demirci2, Hasan Serdar Öztürk2, Şenay Savaş Erdeve1, Zehra Aycan1
1S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ABD, Ankara

[KS-22]
İdiyopatik santral puberte prekoks tanısı ile GnRH analog tedavisi alan kız çocuklarında erişkin boy ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Doğuş Vurallı, Elmas Nazlı Gönç, Zeynep Alev Özön, Nurgün Kandemir, Ayfer Alikaşifoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

[KS-23]
Pubertal Jinekomasti Tanılı Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Psikopatoloji Sıklığının Değerlendirilmesi

Mehmet Sertçelik1, Havva Nur Peltek Kendirci2, Emre Demir3
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok EAH, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniği, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Erol Olçok EAH, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Çorum
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Çorum

[KS-24]
Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi

Esra Kutlu1, İlker Tolga Özgen1, Huri Bulut2, Hafize Otçu Temur3, Emel Torun4, Yaşar Cesur1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Bilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
Poster Bildiriler (A2) (PA-29 : PA-49)(Poster Alanı)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşe Nurcan Cebeci, Doç. Dr. Nesibe Akyürek, Prof. Dr. Zeynep Atay, Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Doç. Dr. Aşan Önder, Doç. Dr. Veysel Nijat Baş
Poster Bildiriler (B2) (PB-76 : PB-144)(Poster Alanı)
KONFERANS: NOVEL DUTCH EVIDENCE-BASED GUIDELINE ON THE DIAGNOSIS OF SHORT
AND TALL STATURE
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Prof. Dr. Serap Semiz
14:00 - 14:45 Prof. Dr. Jan-Maarten Wit
14:45 - 15:15 Kahve Arası PEDTalks (15:00 - 15:10)
KATILIMLI VAKA TARTIŞMALARI: ADOLESANIN YÖNETİMİ ZOR JİNEKOLOJİK SORUNLARI: VAKALAR İLE Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Süleyman Akhan
15:15 - 16:15 Bilgi:
Doç. Dr. Özlem Dural
Vaka Sunuları:
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
YILLIK Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Keskin
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
16:15 - 16:25 Büyüme Doç. Dr. İhsan Esen
16:25 - 16:35 Tiroid Doç. Dr. Ahmet Anık
16:35 - 16:45 Adrenal Doç. Dr. Ahmet Uçar
16:45 - 16:55 Puberte Doç. Dr. Mesut Parlak
16:55 - 17:05 Kemik Doç. Dr. Fatih Gürbüz
17:05 - 17:15 Diyabet Doç. Dr. Belma Haliloğlu
17:15 - 17:25 Obezite Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
17:25 - 18:00 Dernek Faaliyetleri ve Kapanış

21 NİSAN 2019 - PAZAR

SALON A
08:00 - 10:00 Ödül Alan Sözlü ve Poster Bildirilerin Sunumu Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Samim Özen
Doç. Dr. Erdal Eren

BİLDİRİ ÖZETLERİ


BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI
• Bildiri gönderimi kongre web sitesi, www.upek2019.org üzerinden yapılacaktır.
• Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
• Bildirinin özetinde başlık, yazar adı ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
• Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır.
• Bildiri özetinde yazar sayısı en fazla 12 ‘dır, bundan daha fazla yazar sayısı olan bildiri sahipleri info@upek2019.org adresine yazılı olarak başvurmaları rica olunur.
Özetler; amaç, gereç ve yöntem, bulgular (sayısal veri ve/veya istatistik yeri) ve sonuçlar bölümlerini kapsamalıdır.
• Özetlerin yaklaşık 500 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
• Bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
• Bildiriler poster ve sözel olarak kabul edilecektir. Bildirilerin sunum şekli konusunda son kararı bilimsel kurul verecektir.
• Başvuruların değerlendirilmesi kongrenin bilimsel kurulu tarafından yapılacak ve katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
• Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 20 Şubat 2019’dir.
• Kabul edilen bildiri özetleri USB ile dağıtılan Kongre Özet Kitabı’nda yer alacaktır.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 ŞUBAT 2019


POSTER ve SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI
• Posterler Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
• Posterler 70 cm eninde ve 100 cm boyunda olmalı ve poster materyali 2 metre mesafeden okunabilecek yazı puntosunda hazırlanmalıdır.
• Her posterin üst kısmında bildirinin; başlığı, yazar(lar)ın ve çalıştıkları kurumun adı yazılmalıdır.
• Poster başlığı büyük harflerle en az 72 punto büyüklüğünde olmalıdır.
• Verilmek istenilen mesajların kolay anlaşılır olması ve önemli noktaların vurgulanması için görsel materyalin kullanılması önemlidir. Bu nedenle bildiride içinde şekil, tablo ve fotoğraflar yer almalıdır. Görselliği arttırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
• Poster basımları, sahipleri tarafından yaptırılacaktır.
• Poster asılması için gerekli malzemeler kongre görevlileri tarafından temin edilecek ve yardımcı olunacaktır.
• Yazarların belirtilen sunum saatlerinde posterlerin başında bulunmaları gerekmektedir.
Posterler A ve B olmak üzere 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır:
     • A Kategorisi: poster başkanları tarafından gezilecek ve programda daha önce belirtilen saatlerde posterin sunumu ve tartışması yapılacaktır. Poster sunum süresi toplam 5 dakika olup; 3 dakika sunuma, 2 dakika ise tartışmaya ayrılacaktır.
     • B Kategorisi: Bu posterler yalnızca asılacak, poster başkanları ile gezilmesi gerekmeyecektir. Poster sahiplerinin programda belirtilen saatlerde başında beklemesi, sorulan sorulara yanıt vermesi istenmektedir.
• Posterler belirtilen tarihin sonunda sahipleri tarafından kaldırılmalıdır, kaldırılmayan posterler kongre görevlileri tarafından kaldırılacak ve atılacaktır.
• Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
• Seçilen posterlerin sunum günü, salonu ve sunum ayrıntıları sunacak kişiye kabul yazısında bildirilecek olup, posteri sunacak kişinin ilgili poster oturumunda bulunması gerekmektedir.
• Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
Sözel sunumlar A ve B olmak üzere 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır.
     • A kategorisi (Uzun) : Sunum süresi 7 dakika (5 dakika sunum+2 dakika tartışma)
     • B kategorisi (Kısa) : Sunum süresi 5 dakika (3 dakika +2 dakika tartışma)
• Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum saatinden en az 1 saat önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
• Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “power point” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.
• IOS yazılımı kullanacak olan sunum sahiplerinin sunum kontrol odasından gerekli şekilde kontrol yapmasını rica ederiz.
• Jüri tarafından belirlenecek birinci, ikinci ve üçüncü A kategorisi sözel, ödüle aday poster bildirilerine ve B kategorisi sözel birincisine ayrı olmak üzere ‘’ÖDÜL VE BELGE’’ verilecektir.

Özeti tamamlamadan önce: kendinize aşağıdaki soruları sorunuz.
1. Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2. Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3. Önemli noktaları vurguladım mı?
4. Kelimeler ve görsel malzemeler arasında denge var mı?
5. Bildiri yazım tarzı ve içeriği anlaşılır mı?
6. Etik onayı var mı?
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ KAYIT
UZMAN 750 ₺
ASİSTAN 600 ₺
HEMŞİRE / DİYETİSYEN
(Diyabet Ekibi Kursu)
650 ₺
FİRMA YETKİLİSİ 550 ₺
KONGRE REFAKATÇİ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu)
400 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Genetik Kursu)
300 ₺
  UZMAN ASİSTAN / HEMŞİRE
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ 150 ₺ 100 ₺

 
STAND İLE KATILIM GÖSTERMEYEN FİRMA TEMSİLCİSİ KAYIT ÜCRETİ 2000 ₺
Kongre tarihinden sonra kalan bakiyeler ve geciktirilen tüm ödemeler için aylık %10 faiz uygulanacaktır.

KONGRE KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre cep program kitapçığı
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
 • Kongre tarihinden sonra zamanında ödenmeyen ve geciktirilen tüm ödemeler için %10 ekleme yapılacaktır.
Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.


KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL KONAKLAMA
TEK KİŞİLİK ODA 3.312 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 2.376 TL
 • Otele giriş 18 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 21 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 3 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Bilimsel program aralarındaki ikramlara katılım
Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.


KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL KONAKLAMA
TEK KİŞİLİK ODA 2.302 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 1.524 TL

 • Otele giriş 16 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 18 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Genetik Kursu ‘na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.
Kurs Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
* Kurs kayıt ve konaklaması alan bir kişinin kongre konaklaması alabilmesi için kongre kayıdı yaptırmış olması gerekmektedir.

Genetik Kursu ‘na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 365 TL (Günübirlik katılımcılar için geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Gloria Golf Resort Otel’in “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Gloria Golf Resort Otel’de verilecek olan öğle yemeği dahildir. (16-17-18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde geçerlidir) Kongre merkezinde alınacak akşam yemeği dahil değildir.
 • Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapılabileceklerdir.
Dış Katılım kayıt fiyatına % 18 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak basvuru yapılması gerekmektedir.
 • 28 Ocak 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • İsim Değişiklikleri 8 Nisan 2019 Tarihine kadar kabul edilecektir.


TRANSFER ÜCRETLERİ

OTOBÜS ÜCRETİ (ÇİFT YÖN) 420 TL
ÖZEL ARAÇ (ÇİFT YÖN) 520 TL

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretler kongre tarihlerini kapsamaktadır. Kongre tarihleri dışında olan transferler için tek yön 315 TL‘dir.
 • Transfer isteklerinin en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
Transfer ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Transfer ücreti ödenmemiş hekimlerin transferi tarafımızdan gerçekleştirilmeyecek olup, mevcut araç planlaması dışında havaalanı transferinden yararlanmak isteyen misafirlerimize özel transfer fiyatı uygulanacaktır. Bu şekilde havaalanı transferi kullanan tüm hekim ve firma yetkilileri bu koşulu kabul etmiş sayılacak ve transfer ücreti bütçelenecektir.

Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

HESAP NUMARALARI / IBAN

HESAP ADI SİMKON TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA İŞBANKASI
ŞUBE MOZAİK ÇARŞI
SWIFT CODE: ISBKTRIS
TL Hesabı TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO Hesabı TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

  Fax: 0216 580 90 90  |  E-mail: info@upek2019.orgGENEL BİLGİLER


KURSLAR VE KONGRE YERİ
23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi Gloria Golf Otel / Belek, Antalya’da gerçekleşecektir.

KONGRE TARİHİ
17 - 21 Nisan 2019

ÖNEMLİ TARİHLER
Erken Kayıt İçin Son Tarih : 11 Ocak 2019
Bildiri Gönderimi İçin Son Gün : 20 Şubat 2019
Kayıt İptali: 11 Ocak 2019

KURSLAR VE TARİHLERİ
5. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu : 17 - 18 Nisan 2019
Endokrin Hastalıklarda Genetik Kursu : 17 Nisan 2019
XVIII. Diyabet Ekibi Kursu : 17 - 18 Nisan 2019

İKLİM
Kongre tarihlerinde Antalya'da hava sıcaklığının 17oC - 21oC arasında olması beklenmektedir.

YAKA KARTI
Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

KATILIM SERTİFİKASI
Kongreye kayıt yaptıran ve katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

STAND VE SERGİ
Organizatör Kuruluş Symcon Mice ile irtibata geçilmesi rica olunur.

DAVET MEKTUBU
Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diğer harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

KREDİLENDİRME
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirelecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiriler sözlü ve poster olarak kabul edilecektir. Bildiriler “AbstractModule” bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir. Son Gönderim Tarihi 20 Şubat 2019'dir.

KONGRE DİLİ
Kongre Dili Türkçe’dir.

KAYIT
17 Nisan 2019, Çarşamba günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmış olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dokümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

İLETİŞİM
Kongre iletişim adresi: info@upek2019.org
KONGRE SEKRETARYASI

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
   0212 414 20 00 / Dahili hat: 31645
   Prof. Dr. Firdevs Baş
   firdevsbas@gmail.com & firdevsb@istanbul.edu.tr
   Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
   sukranpoyrazoglu@yahoo.com

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi 34758 Ataşehir / İstanbul
   +90(216) 580 90 00 Pbx
   info@upek2019.org
   www.symcon.com.tr